Uništavanje ili oštećenje tehničkih uređaja, opreme u salama i laboratorijama i drugih univerzitetskih sredstava (šaranje, cepanje, lomlјenje, flekanje, i slično) predstavlјa teške povrede studentskih obaveza i povlači sankciju isklјučenja studenta sa Univerziteta.
Sve prostorije Megatrend univerziteta su pod video-nadzorom.

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: