ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
Број: 197/16
Датум: 20.01.2016.
БЕОГРАД
МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(навести: дипломске академске   или специјалистичке студије)
Одбрана завршног мастер рада кандидата ДУБРАВКЕ РАДОЈЕВИЋ
под називом ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНЕ УСПЕШНОСТИ И УПРАВЉАЊЕ РАДНОМ ЕФЕКТИВНОШЋУ
одржаће се на Факултету ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Мегатренд универзитета,
у ЧЕТВРТАК 11.02.2016. у 14 часова, у сали    К3 на
                                     (дан, датум) (време)
адреси ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 8
                                     (адреса Факултета)
Секретаријат Факултета

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: