Prvi kolokvijum iz predmeta Osnovi tehnološkog menadžmenta biće održan u četvrtak, 03.03.2016. godine u terminu od 14:30 časova, sala A2, Goce Delčeva 8.
Termin polaganja prvog kolokvijuma za zaposlene studente je četvrtak, 03.03.2016. godine u terminu od 17:00 časova, sala K2, Goce Delčeva 8. Studenti koji polažu u ovom terminu su u obavezi da u terminu kolokvijuma donesu potvrdu o zaposlenju.

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: