Studenti koji su zainteresovani za promenu ispitivača dužni su da primerak uplatnice na iznos od 3000 dinara dostave uz prijavu i molbu.

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: