ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
Број: 755/16
Датум: 01.03.2016.
БЕОГРАД
МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ

НОВИ БЕОГРАД

ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ
(навести: дипломске академске   или специјалистичке студије)
Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата СТЕФАНА МИЈАКОВЦА
под називом УЛОГА БАНКЕ У ПРОДАЈИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ УСЛУГА
дати су на увид јавности у року од 7 дана у Библиотеци Мегатренд универзитета
ГОЦЕ ДЕЛЧЕВА 8, НОВИ БЕОГРАД
                                     (адреса Факултета)
сваког радног дана од 09.00 до 15.00 часова.
Секретаријат Факултета

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: