Prijava ispita za JANUARSKI ISPITNI ROK, za studente master, specijalistickih i doktorskih studija vrsice se od 18.01.2016. do 25.01.2016. godine. Januarski ispitni rok pocinje 08.02.2016.godine i traje do 28.02.2016. godine.

Kolokvijum iz Mikroekonomske analize održaće se u četvrtak 21.01.2016. u terminu predavanja i vežbi, sa početkom u 18:45 časova.

Posle povratka sa bolovanja, sve nastavne aktivnosti doc. dr Dejana Popova nastavljaju se počev od 11.01.2016. Raspored nadoknade biće istaknut odmah posle praznika, u zavisnosti od raspoloživosti sala.

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Број: 6506/15 Датум: 24.12.2015 БЕОГРАД МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ НОВИ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (навести: дипломске академске   или специјалистичке студије) Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата ИВАНЕ МЕНТОВ под називом СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА ТУРИСТИЧКИХ АГЕНЦИЈА У СРБИЈИ дати су на увид…

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Број: 6504/15 Датум: 24.12.2015 БЕОГРАД МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ НОВИ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (навести: дипломске академске   или специјалистичке студије) Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата АЛЕКСАНДРЕ КАЈИШ под називом ТРЕНДОВИ У МЕЂУНАРОДНОМ КРЕТАЊУ КАПИТАЛА дати су на увид јавности…

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Број: 6507/15 Датум: 24.12.2015 БЕОГРАД МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ НОВИ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (навести: дипломске академске   или специјалистичке студије) Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата ИГОРА ЛАЗОВИЋА под називом „ЕТИКА И МОЋ“ дати су на увид јавности у року…

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Број: 6505/15 Датум: 24.12.2015 БЕОГРАД МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ НОВИ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (навести: дипломске академске   или специјалистичке студије) Извештај Комисије за оцену завршног мастер рада и завршни мастер рад кандидата МИЛЕНЕ СТАНКОВИЋ под називом КОРПОРАТИВНА ДРУШТВЕНА ОДГОВОРНОСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ дати су…

ФАКУЛТЕТ ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ Број: 6488/15 Датум: 23.12.2015. БЕОГРАД МЕГАТРЕНД УНИВЕРЗИТЕТ НОВИ БЕОГРАД ФАКУЛТЕТ: ЗА ПОСЛОВНЕ СТУДИЈЕ СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ: МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ (навести: дипломске академске   или специјалистичке студије) Одбрана завршног мастер рада кандидата СЛАВОЉУБА ИВКОВИЋА под називом ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ КАО ПОУЗДАНИ ПОКАЗАТЕЉ                               ЛИКВИДНОСТИ У КОНТЕКСТУ ДИНАМИЧКЕ ТЕОРИЈЕ БИЛАНСА одржаће се на…

© COPYRIGHT | JOHN NAISBITT UNIVERSITY

logo-footer

STAY CONNECTED: